S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí - pátek  

8.00 - 17.00 

Sobota 

9.00 - 11.30

                                                                                                         

KONTAKTY

Zlatnictví U Kostela - Robert Veselý
Masarykovo nám. 138
337 01 Rokycany
tel: +420 604 142 478
napište nám

ZBOŽÍ V AKCI

běžná cena 5 999 Kč
naše cena 4 199 Kč
běžná cena 6 190 Kč
naše cena 4 333 Kč
běžná cena 4 990 Kč
naše cena 3 493 Kč

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

všeobecné obchodní podmínky

internetového obchodu

 

Robert Veselý

Zlatnictví a klenotnictví

 

identifikační číslo:                                147 19 045

 

DIČ:                                                     CZ7104262121

 

místo podnikání (provozovna):           Masarykovo náměstí 138/I, 33701 Rokycany

 

evidence v živnostenském rejstříku: č.j. ev.č. 340 800-12896, evidující úřad: 340801 - Městský úřad Rokycany

 

telefon:                                                +420 371 723 364, +420 604 142 478

 

kontaktní emailová adresa:                 info@zlatnictviukostela.cz

 

prodávající a provozovatel internetového obchodu (dále jen „prodávající“ nebo "provozovatel")

 

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

adrese www.zlatnictviukostela.cz

 

Článek I.

Preambule

1.1. Prodávající provozuje kamenný obchod - zlatnictví v Rokycanech v provozovně „U kostela“. Součástí tohoto obchodu je i provozování internetového (on-line) obchodu prostřednictvím webového portálu (stránkách) www.zlatnictviukostela.cz

1.2. Prodávající prodává klenotnické zboží, hodinky a hodiny (dále také zboží, výrobek nebo věc) a v souvislosti s tím poskytuje spotřebitelům služby spočívající v odborném poradenství.

1.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

Článek II.

Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (dále jen Obchodní podmínky) provozovaného prodávajícím upravují, blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou - spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupující - spotřebitel v tomto vztahu není podnikatelem (čl. 2.4).

2.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese info@zlatnictviukostela.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na webovém portálu (stránkách)  www.zlatnictviukostela.cz, (dále také „webové stránky“) a další související právní vztahy. Informace o zboží nacházející se na těchto webových stránkách obsahují název a hlavní charakteristiky nabízeného zboží nebo služeb a nenahrazují odbornou poradu s prodavačem v kamenném obchodě o jejich detailních užitkových vlastnostech a podmínkách jejich užívání a údržby.

2.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Provedením závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že je akceptuje pro dodávku zboží nabízeného prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak.

2.6. Odesláním elektronické objednávky (dále také objednávka) kupující tak bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou výši kupní ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedené na webových stránkách prodávajícího, nebude-li v individuálním případě dohodnuto jinak.

2.7. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

2.8. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Tato odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

2.9. Prodávající se oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně změnit, přičemž práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z kupních smluv uzavřených před touto změnou, se budou posuzovat podle ustanovení obchodních podmínek účinných v době uzavření kupní smlouvy.

2.10. Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

 

Článek III.

Vymezení základních pojmů

Základními pojmy při uzavírání obchodů v internetovém obchodě www.zlatnictviukostela.cz jsou tyto:

 1. a)     Spotřebitelská smlouva: jde o kupní smlouvu, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující (spotřebitel) a na druhé straně Prodávající (provozovatel). Smlouva, kde kupujícím je podnikatel, je běžnou (nikoliv spotřebitelskou) kupní smlouvou.
 2. b)     Prodávající: jde o osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní (podnikatelské) činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží (zde provozovatel obchodu).
 3. c)     Kupující: zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující - spotřebitelkupující - podnikatel.
 4. d)     Kupující – spotřebitel: každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (provozovatelem).
 5. e)     Kupující – podnikatel: každá fyzická nebo právnická osobakterá uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (provozovatelem) za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160 Zákona, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím  - podnikatelem.
 6. f)      Pokud je v dalším textu uveden pojem "Zákon", rozumí se tím Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.).

Obchodní podmínky primárně upravují vztahy prodávajícího a kupujícího - spotřebitele.

 

Článek IV.

předmět prodeje

4.1. Předmětem prodeje je sortiment hodinek a šperků v rozsahu aktuálně nabízeném na webových stránkách prodávajícího.

4.2. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách prodávajícího (webovém rozhraní obchodu) jsou nezávazné (jsou informativního charakteru) a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Zákona se nepoužije.

4.3. Nabízené zboží je bezvadné, je v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží dle učiněné objednávky a vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a EU.

4.4. Zboží je podle své povahy opatřeno popiskem, informací nebo písemným návodem v českém jazyce, který je zpravidla dodáván spolu s každým jednotlivým balením zboží. Balení zboží může vedle toho obsahovat také cizojazyčný písemný návod od výrobce. Tím prodávající plní povinnost řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a o způsobu použití a údržby výrobku, pokud nejde o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.

4.5. Další informace k nabízenému zboží je možné zjistit i na webových stránkách prodávajícího nebo výrobce.

 

Článek V.

uživatelský účet

5.1. Na základě dobrovolné registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále také registrovaný kupující). Z tohoto uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží.

5.2. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace (neregistrovaný kupující) přímo z webového rozhraní obchodu.

5.3. Při registraci na webové stránce prodávajícího a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny předepsané údaje nezbytné k řádnému uskutečnění prodeje zboží. Údaje uvedené v uživatelském účtu je registrovaný kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Prodávající nenese odpovědnost za újmu způsobenou registrovanému kupujícímu nesplněním tohoto závazku. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem určeným registrovaným kupujícím. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

5.5. Registrovaný kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

5.6. Prodávající může kupujícímu zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvacetčtyři (24) měsíců nevyužívá, v případě, kdy kupující hrubě poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo jinak dojde ke zneužití uživatelského účtu.

5.7. Uživatelský účet může být prodávajícím zrušen i na výslovnou písemnou žádost kupujícího.

5.8. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5.9. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným kupujícím výhody oproti neregistrovaným kupujícím jako jsou nabídky výrobků za zvýhodněnou kupní cenu v podobě slev, odběr zboží nad určité množství zdarma, poskytnutí dárků či dárkových kupónů atp., o jejichž aktuální nabídce budou registrovaní kupující informováni na webové stránce prodávajícího.

5.10. Registrovaným kupujícím budou zasílána obchodní sdělení prodávajícího prostřednictvím elektronických prostředků (informační emaily), k čemuž kupující zaregistrováním se na webových stránkách uděluje výslovný souhlas. Tento souhlas  může registrovaný kupující kdykoliv poté odvolat zasláním emailové zprávy na kontaktní emailovou adresu prodávajícího.

 

Článek VI.

Uzavření kupní smlouvy

6.1. Webová stránka prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a jeho hlavní charakteristiky, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého nabízeného zboží.

6.2. Webová stránka prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

6.3. Ustanovením čl. 6.1. a 6.2. není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových a dodacích podmínek (například s  množstevní slevou  či malusem).

6.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce prodávajícího (elektronická objednávka), a to úplně a bezvadně.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží a jeho kupní ceně (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

Telefonická či faxová objednávka zboží musí být následně doplněna elektronickou objednávkou kupujícího.

6.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu (potvrzení objednávky) je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

6.6. Kupující objednávku závazně potvrdí a odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán, není-li dále stanoveno jinak.

6.7. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky její obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), a to formou automatické odpovědi na objednávku. Tato odpověď není bez dalšího akceptací objednávky a nezpůsobuje uzavření kupní smlouvy. Obdržení objednávky může být na žádost kupujícího případně potvrzena SMS zprávou.

6.8. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká až okamžikem potvrzení objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení jeho objednávky.

6.9. Při osobním převzetí zboží na adrese Masarykovo náměstí 138/I, 33701 Rokycany  nebo v určených výdejních místech u smluvních partnerů (jsou uvedeny www.zlatnictviukostela.cz/...) je však kupní smlouva uzavřena okamžikem převzetí zboží kupujícím.

6.10. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 Zákona vyloučeno.

6.11. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) Zákona vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

6.12. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

6.13. Pokud bude objednané zboží skladem u prodávajícího, potvrdí kupujícímu jeho objednávku samostatnou emailovou zprávou (akceptace objednávky), a to nejpozději do konce následujícího pracovního dne. Tím je kupní smlouva uzavřena.

Jestliže zboží dočasně není skladem u prodávajícího, sdělí prodávající kupujícímu předpokládaný termín jeho dodání a požádá jej o souhlas s dodáním zboží v takto navrženém termínu. Obdržením souhlasu kupujícího je kupní smlouva uzavřena (objednávka akceptována).

6.14. Pokud v případě uvedeném v bodu 6.4. po obdržení informace kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději do dvou  pracovních dnů) výslovně neprohlásí, že od uzavřené kupní smlouvy (nebo její části týkající se zboží se změněnou dodací lhůtou) odstupuje, má se za to, že akceptuje změnu dodací lhůty a mění se tím i uzavřená  kupní smlouva.

6.15. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení (autorizaci) objednávky (například písemně či telefonicky). Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neúčinnou a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

6.16. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením za podmínek stanovených v čl. 6.7.

6.17. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek). Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

6.18. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část v případě, kdy poptáním u dodavatele zjistí, že se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné. Tuto skutečnost kupujícímu oznámí emailem (SMS zprávou) a případně (dle možností) mu nabídne náhradní plnění.

6.19. Kupující může od objednávky odstoupit do okamžiku, kdy mu dojde akceptace prodávajícího (čl. 6.7.), a to zasláním právního jednání (dopisu) o odstoupení na adresu provozovny prodávajícího (kamenný obchod) či na kontaktní emailovou adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví obchodních podmínek. Včasným doručením odstoupení prodávajícímu (před jeho akceptací) se objednávka ruší a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Storno objednávky je bez jakéhokoliv postihu kupujícího. Formulář storna objednávky smlouvy je umístěn ke stažení na www.zlatnictviukostela.cz.

6.20. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

6.21. Pravidla uvedená v předchozích ustanoveních se nevztahují na uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

6.22. Kupní smlouva je uzavírána vždy v českém jazyce.

6.23. Kupní smlouva (elektronická objednávka a její akceptace) je po uzavření a splnění archivována po dobu záruční doby dodaného zboží, pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Je přístupná u prodávajícího na požádání kupujícího, není však přístupná třetím stranám.

Článek VII.

přeprava a dodání zboží

7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, neumožní-li v elektronické objednávce její volbu kupujícímu nebo není-li v kupní smlouvě individuálně sjednáno jinak.

V případě, že je způsob dopravy individuálně sjednán na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko přepravy (poškození, zničení či ztráty zboží) a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Možné (aktuální) způsoby přepravy zboží jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího.

7.2. V případě dodání zboží prostřednictvím dopravce je zboží předáno prodávajícím k přepravě v obvyklé dodací lhůtě, zpravidla podle jeho možností a bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy.

7.3. Dodávky zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.4. Obvyklá dodací lhůta objednaného zboží je zveřejněna na webové stránce prodávajícího. Dodací lhůta začíná běžet od potvrzení závazné a bezvadné objednávky prodávajícím (čl. 6.6.).

7.5. V případě, že objednané zboží nebude aktuálně na skladě nebo jej nebude možné předat přepravci k přepravě tak, aby byly dodrženy lhůty podle čl. 6.2. a 6.3. oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu elektronickou zprávou (výjimečně SMS zprávou nebo telefonicky) a upřesní předpokládaný termín jeho dodání.

7.6. Pokud nebude možno dodávku zboží uskutečnit nebo její provedení je podstatným způsobem ztíženo či znemožněno a z tohoto důvodu lze důvodně předpokládat, že zboží nebude dodáno v potvrzené dodací lhůtě, prodávající uvědomí kupujícího, že nelze zboží dodat a současně jej informuje o předpokládané náhradní době dodání zboží.

7.7. Pokud je předmětem objednávky více druhů zboží, které není v celém rozsahu skladem, je prodávající oprávněn provádět dodávky zboží formou dílčích dodávek. Pokud kupující dílčí dodávky předem v elektronické objednávce nebo při následné změně smlouvy (čl. 5.8.) neodmítne, nese s tím vzniklé náklady (náklady na balení a dopravu).

7.8. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Kupující je povinen převzít zboží při dodání na tomto místě ve sjednané dodací lhůtě. Stejně tak je kupující povinen vyzvednout si zboží v provozovně prodávajícího, pokud tato byla sjednána jako místo dodání zboží.

7.9. Nepřevezme-li kupující takto zboží při dodání a zboží bude vráceno zpět prodávajícímu nebo zůstane-li v provozovně prodávajícího nevyzvednuto, zaniká uplynutím lhůty pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mělo být zboží dodáno nebo vyzvednuto uzavřená kupní smlouva (rozvazující podmínka), není-li dále uvedeno jinak. Prodávající pak již není vázán takto zaniklou kupní smlouvou a může se zbožím volně disponovat.

7.10. Jestliže kupující nepřevzal zboží nebo jej nevyzvedl (jak je uvedeno v předchozím odstavci) a byla jím poskytnuta prodávajícímu před dodáním zboží záloha na kupní cenu, prodávající vrácené nebo nevyzvednuté zboží uskladní. Pokud nebude zboží kupujícím vyzvednuto do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mělo být zboží dodáno nebo vyzvednuto, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím poplatek za uskladnění zboží trvající déle než 5 pracovních dnů ve výši 0,05% sjednané kupní ceny zboží, nejméně 10,00 Kč (slovy: deset korun českých) denně až do dne převzetí zboží v sídle prodávajícího. Tento poplatek může prodávající započítat na složenou zálohu na kupní cenu. Po marném uplynutí třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy mělo být zboží dodáno nebo vyzvednuto je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.11. Kupující a prodávající se mohou dohodnout i na jiném způsobu vyřešení prodlení kupujícího s převzetím zboží.

7.12. Okamžikem předání zboží dopravci přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele.

7.13. Místem plnění je místo doručení zásilky se zbožím. V případě osobního odběru zboží je místem plnění místo předání a převzetí zboží (zpravidla provozovna prodávajícího na adrese uvedené v záhlaví), a to ve stanovené pracovní době. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu a umožnění dispozice se zbožím kupujícímu.

7.14. Zboží může být také na žádost objednatele dopraveno do jím zvoleného výdejního místa (z nabídky výdejních míst uváděné kupujícím), kde si jej kupující osobně vyzvedne.

7.15. Osobně je možno si zboží vyzvednout v provozovně prodávajícího v prodejní době uveřejněné na webových stránkách prodávajícího, a to vždy po potvrzení, že zboží je na tomto místě připraveno k převzetí.

7.16. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.17. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost přepravního obalu zboží. V případě, že obal je poškozen, nebo v případě jakýchkoliv jiných závad je kupující povinen toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat o tom příslušný záznam (protokol). V případě, že kupující shledá porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu (potvrzení) kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.18. Zásilka se zbožím obsahuje doklady ke zboží a kupní smlouvě uvedené v Obchodních podmínkách (čl. 4.4 a 8.15.). Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list.

7.19. Součástí dodávky není sestavení, instalace, zprovoznění (uvedení do chodu), nastavení či montáž zboží.

7.20. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnického práva).

7.21. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží nebo jeho předáním prvnímu dopravci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

7.22. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

Článek VIII.

kupní cena zboží, dodatečné náklady a Platební podmínky

8.1. Kupní ceny nabízeného zboží jsou na webové stránce prodávajícího uvedeny jako konečné včetně daně z přidané hodnoty (o výši sazby platné v době uzavření kupní smlouvy) a všech souvisejících poplatků (např. příspěvku na likvidaci elektroodpadu, resp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit). Kupní ceny nezahrnují náklady na balení, dopravu a úhradu kupní ceny dobírkou, které jsou určeny samostatně.

8.2. Nabídka prodeje zboží a kupní ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webové stránce prodávajícího. Pro kupujícího je platná kupní cena uvedená na webové stránce prodávajícího v okamžiku potvrzení (akceptace) objednávky.

8.3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny zboží, zejména v případech změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Změna zveřejněné kupní ceny je vyhrazena i v případě zřejmé písařské či početní chyby.

8.4. Kupní cena u nabídky zboží (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, když počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně do uplynutí určené doby. Kupní cena je platná v okamžiku učinění bezvadné objednávky zboží kupujícím.

8.5. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem kupní cenu a termín dodání. Je-li platná kupní cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou kupní cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude kupní cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

8.6. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese uvedené v záhlaví Obchodních podmínek;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • jiným způsobem, pokud to aktuálně připouští zadání objednávky zboží na webové stránce prodávajícího.

8.7. V případě zboží s vyšší kupní cenou (přesahující částku 10 000,- Kč), zboží individuálně objednávaného nebo zboží upravovaného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu ve výši až 100% celkové kupní ceny. O svém požadavku na úhradu zálohy a její výši uvědomí kupujícího při akceptaci jeho elektronické objednávky (čl. 5.7.). Do zaplacení zálohy neběží dodací lhůta zboží. Záloha je placena na účet určený prodávajícím nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet nebo úhrada v hotovosti. Pokud kupující neuhradí požadovanou zálohu do deseti (10) pracovních dnů ode dne obdržení akceptace, zaniká uplynutím této lhůty  uzavřená kupní smlouva (rozvazující podmínka), pokud se smluvní strany individuálně nedohodnou jinak. Prodávající pak již není vázán takto zaniklou kupní smlouvou a může se zbožím volně disponovat.

8.8. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také dodatečné náklady spojené s balením a dodáním (dopravou a dobírkou) zboží ve smluvené výši (stanovené aktuálně na webové stránce prodávajícího podle daného či zvoleného druhu přepravy zboží). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

Při osobním odběru zboží v kamenném obchodu prodávajícího se žádné dodatečné náklady neúčtují.

8.9. Základním způsobem provedení plateb za objednané zboží jsou

 1. a)    platba v hotovosti nebo kartou při převzetí zboží na prodejně
 2. b)    platba dobírkou

 

8.10. V případě, že kupující zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu.

8.11. V případě platby v hotovosti (platební kartou) či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

8.12. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve jejím uhrazením kupujícímu v hotovosti při převzetí zboží (dobírkou nebo platbou v kamenném obchodu).

8.13. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

8.14. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8.15. Prodávající vystaví ohledně plateb provedených na základě uzavřené kupní smlouvy kupujícímu doklad o zakoupení výrobku (pokladní stvrzenku – paragon nebo daňový doklad – fakturu). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad o zakoupení výrobku prodávající vydá kupujícímu při osobním převzetí zboží nebo jej přiloží ke zboží dodávanému na dobírku jako součást dodávky zboží. Obsahové náležitosti dokladu o zakoupení výrobku stanoví právní předpis.

 

Článek IX.

odstoupení od kupní smlouvy

9.1. Kupující i prodávající mají právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případech uvedených v Obchodních podmínkách.

9.2. Kupující - spotřebitel  je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on sám nebo jím určená třetí osoba převzala zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Aby tato lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy byla dodržena, je spotřebitel povinen odeslat odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím (postačí odeslat 14. den lhůty). Formulář pro odstoupení od smlouvy je umístěn ke stažení na www.zlatnictviukostela.cz.

9.3. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (například zboží s rytinou, šperky vyráběné nebo upravované na zakázku apod.) a zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání.

9.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1. či o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího (kamenný obchod) či na kontaktní emailovou adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví obchodních podmínek.

9.5. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

9.6. Zboží musí kupující vrátit (zaslat nebo předat) prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.

9.7. Doporučuje se vracet zboží v původním neporušeném obalu či spotřebitelském balení; zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.

Současně se zbožím musí kupující vrátit i listiny dodané společně s ním (návody na použití či instalaci, záruční list apod.) a doklad o zakoupení výrobku (čl. 9.8.).

Kupující zvolí pro vrácení zboží vhodný přepravní obal a dopravu tak, aby v jejím průběhu nedošlo k poškození, zničení či ztrátě vraceného zboží a nese nebezpečí škody na zboží po dobu do jeho doručení a převzetí prodávajícím. Doporučuje se zboží pojistit.

Kupující není oprávněn zaslat zpět zboží prodávajícímu zásilkou na dobírku (takovou zásilku prodávající není povinen převzít).

9.8. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) Zákona a § 1832 odst. 3 Zákona nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. Zákona náklady spojené s navrácením zboží.

9.9. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

9.10. Kupní cena zboží a náklady na dodání zboží z internetového obchodu budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet kupujícího, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.11. Kupní cena zboží, které bude vráceno v prodejně prodávajícího, bude vrácena v hotovosti při navrácení zboží.

9.12. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit prodávajícímu v penězích

9.13. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9.14. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující nemá právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

9.15. V případě, že nedílnou součástí prodaného a vraceného výrobku je i jeho originální obal (například speciální etuje limitované edice výrobku), je kupující povinen vrátit s výrobkem i tento originální obal. Na tuto skutečnost (zvláštní povahu originálního obalu a to, že je nedílnou součástí výrobku) musí být kupující upozorněn při prezentaci zboží na webové stránce a jeho objednávce.

9.16. Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1837 Zákona zejména v případech:

 1. a)    dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 2. b)    dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. d)    dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 4. e)    dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

a dále v dalších případech stanovených Zákonem.

9.17. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v těchto případech:

 1. a)    zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu;
 2. b)    v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

Článek X.

odpovědnost za vady a Záruka

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušným Zákonem a dalšími obecně závaznými předpisy.

10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc (zboží) je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

10.3. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

10.4. Nejde-li o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka).

10.5. Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců (záruční doba či záruka), může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami; a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení Zákona o záruce za jakost.

10.6. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

10.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě.

10.8. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

10.9. Prodávající přiloží k zásilce zboží vyplněný záruční list, je-li výrobcem ke zboží poskytován nebo v případě, že o to kupující výslovně požádá. V opačném případě slouží jako doklad k uplatnění práv z odpovědnosti za vady daňový doklad přiložený ke zboží. Záruční list obsahuje označení prodávajícího, označení zboží a datum prodeje.  Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi zboží váží. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

10.10. Kupující má tato práva z odpovědnosti za vady:

10.7.1.    Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

10.7.2.    Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

10.7.3.    Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

10.11. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení zboží do provozu.

10.12. Vadou zboží není, pokud je životnost v něm použitého (umístěného) zdroje energie sloužícího k jeho provozu (např. baterie u hodin) kratší než 6 měsíců. Výměna baterie je servisním úkonem, jehož náklady nese kupující.

10.13. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny uvedenou v záhlaví Obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

10.14. Vady zboží musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady zboží vytkl nejpozději do šesti měsíců od převzetí věci.

10.15. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.  Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

10.16. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, které zašle na e-mail kupujícího o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení, které zašle na e-mail kupujícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

10.17. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.

10.18. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s oprávněným uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených s tímto odstoupením.

10.19. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé chybným užíváním dodaného zboží v případě, že se kupující řádně neseznámil s návodem na jeho použití a údržbu nebo  pokud se v případě nejasností neporadil s prodávajícím.

10.20. Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Zákona.

 

Článek XI.

ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sDělení

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, faxové číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1.  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2.  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

Článek XII.

další práva a povinnosti smluvních stran

12.1. Obchodní podmínky zavazují kupujícího a prodávajícího ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného

12.2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

12.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

12.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

Článek XIII.

Doručování

13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s elektronickou objednávkou a uzavřenou kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to především elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

13.2. Zpráva je doručena:

13.1.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

13.1.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

13.1.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

13.1.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. Kupující jako spotřebitel má podle zákona na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy vzniklé na základě těchto obchodních podmínek.

14.2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (webová adresa je https://www.coi.cz). Kontaktní údaje jsou :

 

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR

adresa Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz/cs nebo https://www.coi.cz

14.3. Kupující - spotřebitel má možnost v případě sporů z kupní smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek (kupní smlouva uzavřená on-line) využít evropskou platformu pro řešení sporů on-line (dále jen „platforma pro řešení sporů“). Platformu pro řešení sporů zřídila Evropská komise za účelem nezávislého, nestranného, transparentního, efektivního, rychlého a spravedlivého řešení sporů on-line mezi spotřebiteli a podnikateli. Platforma pro řešení sporů je dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ (řešení spotřebitelských sporů on-line podle nařízení (EU) č. 524/2013).

 

Článek XV.

závěrečná ustanovení

15.1. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví Obchodních podmínek.

15.2. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující jako objednatel používá.

15.3. Kupní smlouva včetně je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná přes webové rozhraní.

15.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.5. Veškeré závazkové (smluvní) právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé z internetového obchodu na základě těchto Obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující jako spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Kolizní normy se nepoužijí.

15.6. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.7. Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. května 2016 a plně nahrazují dosud platné obchodní podmínky.

15.8. Obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavřené ode dne 1. května 2016.

 

V Rokycanech dne 22.11.2022

 

 

Robert Veselý

Zlatnictví a klenotnictví

 

Zákon o evidenci tržeb - EET:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

NWQ3NTJ